Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Britannica A. Łopałło, J. Sobolewski sp. j., ul. Agatowa 23/1, 20 – 571 Lublin, Tel. 81 561 80 88 lub 501 936 105, e-mail: info@britannica.lublin.pl, www.britannica.lublin.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy na stronie www.britannica.lublin.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych będą także:

  1. podmioty związane ze Zleceniodawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  2. podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

  3. podmioty świadczące obsługę informatyczną;

  4. biuro rachunkowe;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku Administratora ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa (w szczególności obowiązku w zakresie przechowywania dokumentacji zleceniobiorców), przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych (dane kontaktowane znajdują się w pkt. 1).

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki języka obcego. Brak ich podania skutkuje niemożliwością jej zawarcia i skorzystania z naszych usług.

To Top