Akademia Języków Obcych ‚Britannica’ posiada zespół lektorów pełen pasji, entuzjazmu i zaangażowania w nauczanie języków obcych.

 

Kadra dobierana jest według ściśle określonych kryteriów, które obejmują:

  • kierunkowe wykształcenie wyższe magisterskie (filologie języków obcych)
  • uprawnienia pedagogiczne do nauczania dzieci/młodzieży na każdym szczeblu edukacji
  • doświadczenie w nauczaniu języków obcych
  • posiadanie kompetencji społecznych, włącznie z umiejętnością inspirowania i motywowania Kursantów oraz kierowania pracą w grupach
  • pozytywne nastawienie, życzliwość i kreatywność ?
To Top